889 551 064
f

Niewielki ogród przy domu jednorodzinnym.


Do rozwiązania projektanta były 2 zasadnicze kwestie. Pierwsza to zagospodarowanie przestrzeni przy schodach – wejście do budynku, drugi otoczenie tarasu, który ze względu na umiejscowienie okazał się być miejscem gdzie po deszczu zawsze wpływała woda. W obu przypadkach zaproponowano murki oporowe z granitu. Przy schodach murek uniemożliwia osuwanie się ziemi na schody, uzyskano w ten sposób tarasy w których zakomponowano roślin. Przy tarasie murek pozwolił na ograniczenie napływu wody oraz możliwość wymodelowania tak spadów by woda opadowa rozchodziła się w innych kierunkach. Całość realizacji prezentujemy na zdjęciach.

 

 

 

Przed

 

W trakcie

 

Po

 

 

 

Pozostałe realizacje: